نکات فنی مربوط به نگهداری منابع تغذیه سوئیچینگ

منبع تغذیه سوئیچینگ یک منبع تغذیه الکترونیکی است که هدف آن تبدیل توان الکتریکی به سطح ولتاژی بالاتر با استفاده از کنترلر سوئیچینگ است. منبع تغذیه سوئیچینگ می تواند به یک منبع بزرگتر متصل شود و باری با جریان و ولتاژ متفاوت را تغذیه کند.
نکات فنی مربوط به نگهداری منابع تغذیه سوئیچینگ

منبع تغذیه سوئیچینگ یک منبع تغذیه الکترونیکی است که هدف آن تبدیل توان الکتریکی به سطح ولتاژی بالاتر با استفاده از کنترلر سوئیچینگ است. منبع تغذیه سوئیچینگ می تواند به یک منبع بزرگتر متصل شود و باری با جریان و ولتاژ متفاوت را تغذیه کند.

  1. در اکثر منابع تغذیه سوئیچینگ از فن الکتریکی برای خنک کردن این تجهیزات استفاده می‌شود و چون فن یک المان مکانیکی است خرابی آن زیاد است و با خراب شدن فن منبع تغذیه سریع خراب می‌شود و با خرابی تغذیه هر سیستم الکترونیکی از کار می افتد، لذا این فنها باید همیشه سرویس شوند و در صورت نیاز باید تعویض شوند.
  2. در منابع تغذیه سوئیچینگ از خازنهای الکترولیتی بزرگی در فیلتر ورودی و فیلتر خروجی استفاده می‌شود و چون در ساختمان این خازنها از مواد شیمیایی استفاده می‌شود و گرمای زیادی تحمل میکنند. لذا طول عمر این المانها پایین بوده و بیشترین خرابی الکترونیکی منابع تغذیه سوئیچینگ مربوط به این المانها می باشد .
  3. ریپل ولتاژ خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ باید کم باشد اگر ریپل ولتاژ خروجی بیش از استاندارد باشد طول عمر تجهیزات الکترونیکی کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه بعضی تجهیزات شبکه های کامپیوتری خیلی گران قیمت می‌باشند لذا در منابع تغذیه این تجهیزات کنترل ریپل ولتاژ خروجی با اسیلسکوپ الزامی می باشد.
  4. محیط کاری منابع تغذیه سوئیچینگ باید خنک و تمیز باشد و اگر منبع تغذیه ای همیشه در حال کار باشد متوسط طول عمر این منابع تغذیه حدود سه سال می‌شود و بعد از آن باید سالم بودن منابع تغذیه تست گردد چون خرابیهای ناشی از نشتی خازنهای الکترولیت در منابع تغذیه تثبیت ولتاژ های خروجی را در زمانی که جریان زیادی از منبع کشیده می‌شود کم می کند و در سیستمهای کامپیوتری این موضوع باعث هنگ کردن ناگهانی این سیستم‌ها می شود.
ارسال نظر
    محمدجواد شهبازی
    24مرداد
    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی